αναλλοίωτα σιωπή
και ο θόρυβος από το αστέρι στο κέντρο
το μονοπάτι της ίριδας
και η εκθαμβωτική ομορφιά της
την ώρα της συνάντησης

autrement dit d’être transparents et vides
essayez le masque et la passerelle
le silence immuable
et le bruit de l’étoile centrale
le chemin de l’iris
et la beauté éblouissante
l’heure de la réunion

Verbre